BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, UDSTATIONERING

Fremleje betyder fuld skattepligt til Danmark

Flag 24-01-02 ~Et minuts læsning · 80 ord

Hvis man flytter til udlandet - for eksempel i forbindelse med en udstationering - og boligen ikke siges op, men i stedet for fremlejes i to år, så fortsætter man med at være fuldt skattepligtig til Danmark. Danmark bevarer i den situation beskatningsretten til samtlige indkomster, der kan henføres til personen. Denne beskatningsret kan dog modificeres af de forskellige dobbeltbeskatningsoverenskomster, Danmark har indgået med andre lande, fremgår det af en kommentar fra skattekonsulent Claus Kirkeby Olsen fra Deloitte & Touche.

Skribentmail: