GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, BEGRÆNSET, SKATTEPLIGT, BESKATNINGSRET, FERIEBOLIGER, UDSTATIONERING

Skattepligt til Danmark afhænger af de boliger, man har i Danmark

Flag 24-01-02 ~Et minuts læsning · 114 ord

Hvis man i forbindelse med udstationering i udlandet siger sin danske lejlighed op, eller sælger sit danske hus i forbindelse med fraflytningen fra Danmark, vil den fulde skattepligt til Danmark som hovedregel ophøre. Det betyder bl.a., at Danmark som udgangspunkt mister beskatningsretten til indkomster, der opstår efter tidspunktet for fraflytning.

Hvis man fortsat ejer et sommerhus i Danmark, vil Danmark dog også efter ophør af den fulde skattepligt kunne beskatte indtægter, der kan henføres til sommerhuset. Dette betegnes begrænset skattepligt, og hvis sommerhuset er behæftet med lån, vil renteudgifterne med visse begrænsninger kunne fratrækkes ved opgørelsen af sommerhusets skattepligtige resultat, fremgår det af en kommentar af skattekonsulent Claus Kirkeby Olsen fra Deloitte & Touche.

Skribentmail: