BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BEGRÆNSET, SKATTEPLIGT, BESKATNINGSRET, REVISORER

Bopæl og fuld skattepligt forsvinder ved uopsigeligt udleje af hus i tre år

Flag 20-01-02 ~Et minuts læsning · 91 ord

Fuld skattepligt til Danmark påhviler som udgangspunkt personer, der har bopæl her i landet. Ifølge Ligningsvejledningen anses bopælen ikke for bevaret, hvis den udlejes/fremlejes uopsigeligt i mindst tre år. Treårsreglen kan i særlige situationer fraviges, og i konkrete sager har svarerne efter aftale med skattemyndighederne fået accepteret en periode på to år.

Hvis den hidtidige bopæl ikke sælges i forbindelse med fraflytning, men derimod lejes ud, vil et eventuelt overskud ved udlejningen være begrænset skattepligtigt til Danmark, fremgår det af et brevkassesvar fra statsautoriseret revisor Marianne Bratholm og skattekonsulent Jørgen Frausing

Skribentmail: