BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BEGRÆNSET, SKATTEPLIGT, BESKATNINGSRET, BOLIGUDLEJNING

Udlejning i et år giver ret til personfradrag

Flag 22-08-15 ~Et minuts læsning · 131 ord

En person, der bliver fuldt skattepligtig i et andet land end Danmark, skal beskattes i Danmark af lejeindtægten, hvis han eller hun i mellemtiden lejer sin danske bolig ud. Vedkommende bliver begrænset skattepligtig til Danmark, som det hedder.

Hvis udlejningen foregår i under et år, kan udlejeren udnytte det danske bundfradrag for udlejning. Men varer udlejningen i mere end et år, skal der betales dansk indkomstskat af hele overskuddet. Til gengæld er udlejeren i så fald berettiget til dansk personfradrag.

Overskuddet beregnes som lejeindtægten minus udgifter til vedligeholdelse, administration, revisorbistand, renovation, vand og kloak samt renter og ejendomsskatter.

Det fremgår af et brevkassesvar til en spørger, der gerne vil vide, hvordan vedkommendes søn står sig ved at leje sin danske lejlighed ud, mens han arbejder i Norge på en 4-årig kontrakt.

Skribentmail: