BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BEGRÆNSET, SKATTEPLIGT, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, EJENDOMSSKATTER, FERIEBOLIGER

Udlandsdanskere risikerer at skulle betale arbejdsmarkedsbidrag i Danmark

Flag 12-08-11 ~Et minuts læsning · 147 ord

Fra og med 2011 risikerer udlandsdanskere som noget nyt at skulle betale arbejdsmarkedsbidrag til Danmark. Den nye skat bliver opkrævet, hvis du som udlandsdansker er begrænset skattepligtig til Danmark. Og bidraget bliver opkrævet, selv om du ikke nyder godt af den sociale sikringslovgivning i Danmark.

Som begrænset skattepligtig til Danmark kan du kun slippe for at betale arbejdsmarkedsbidraget, hvis det følger af en dobbeltbeskatningsaftale mellem det land, du bor i, og Danmark.

Begrænset skattepligtig til Danmark kan du for eksempel blive, hvis du bor i udlandet men fortsat ejer en fritidsbolig i Danmark. I så fald skal du betale ejendomsskat samt skat til Danmark af eventuelle lejeindtægter fra den pågældende bolig, indkomst fra danske arbejdsgivere, samt fra pensioner, aktieudbytter og bestyrelseshonorarer. Omvendt kan du trække renteudgifter til den danske fritidsbolig fra det beløb, du som begrænset skattepligtig skal betale skat af til Danmark, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: