GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, BEGRÆNSET, SKATTEPLIGT, BESKATNINGSRET

Udvandrere går ikke længere automatisk glip af skattefordel i fire år

Flag 30-12-01 ~Et minuts læsning · 176 ord

Der findes ikke længere en regel om, at man fortsat beskattes i Danmark, selv om man er flyttet til udlandet (dvs. den fulde skattepligt er ophørt), bortset fra reglerne i kildeskattelovens § 2 om begrænset skattepligt af visse indtægter, skriver advokat Erik Øvlisen i et brevkassesvar.

Anledningen er et spørgsmål angående dansk skattepligt ved flytning til og arbejde i England. Spørgeren mener, det før har været sådan, at man - i tre år efter flytning - stadig skulle betale dansk skat, svarende til differencen mellem den engelske og den danske skatteprocent, af indtægter i England. Så der på den måde ikke i disse første år ville være nogen skattemæssig fordel ved at bosætte sig i udlandet.

Det sidste bekræfter Erik Øvlisen delvist. Han beretter, at der i perioden 1987-1994 var en regel om, at såfremt en skatteyder flyttede fra Danmark til et land med en væsentlig lavere beskatning end i Danmark, så blev den fulde danske skattepligt opretholdt i fire år efter fraflytningen. Men denne regel blev ophævet med virkning fra 1995, fremgår det af svaret.

Skribentmail: