BOLIG, JURA, REGLER, ARVEFORHOLD, BESKATNINGSRET

Husarv beskattes i to lande

Flag 19-01-15 ~Et minuts læsning · 193 ord

Hvis du bor i Danmark og arver et hus i Spanien, skal du betale skat til både Spanien og Danmark. Den skat, du betaler til Spanien, bliver dog trukket fra i den skat, du skal betale til Danmark.

Det fremgår af et brevkassesvar til en spørger, der har arvet en andel af et hus i Spanien. Andelen har en værdi på ca. DKK 200.000.

I det konkrete tilfælde skal der betale 21 pct. i skat af fortjenesten til Spanien. Her beregnes fortjenesten som forskellen på salgsprisen og anskaffelsesprisen, sådan som den er registreret på det spanske arveudlægsskøde. Hvis der er renoveret på huset, efter at arveudlægsskødet blev skrevet, kan udgiften til dette trækkes fra i det beløb, der skal beskattes.

Skatten til Danmark gøres op på basis af forskellen mellem salgsprisen og en reguleret anskaffelsespris, som er værdien på arveudlægstidspunktet plus DKK 10.000 pr. efterfølgende kalenderår, man har været ejer af boligen. De DKK 10.000 nedsættes dog i forhold til ens ejerandel, hvis man ikke ejer hele boligen.

Hvis udgifterne til renovering i et år overstiger ejerandelen af de DKK 10.000, kan dette beløb i stedet lægges til anskaffelsesprisen, hvorved beskatnigsgrundlaget bliver mindre.

Skribentmail: