PENSION, OPSPARING, JURA, REGLER, ARVEFORHOLD

Danske statsborgere arver efter svensk lov

Flag 06-10-10 ~Et minuts læsning · 196 ord

Du kan være dansk statsborger. Du kan have arbejde i Danmark. Den, der arver dig kan være født i Danmark - eller have en børneopsparing i Danmark. Men intet af dette har indflydelse på, hvilken arvelov der gælder, når du dør i Sverige.

En svensk lov (1935:44) siger nemlig, at dødsboer efter danske statsborgere med bopæl i Sverige skal behandles efter svensk arvelov. Og det kan være en fordel, eftersom Sverige har afskaffet arveafgiften.

Eneste undtagelse er, hvis den afdøde har boet i Sverige i mindre end fem år, og en arving anmoder om at få tingene fordelt efter dansk arvelov. Hvis de to betingelser er opfyldt, sker fordelingen efter dansk arvelov.

Den samme lov fastslår også, at opgørelsen af dødsboet, betalingen af kreditorer og udbetalingen af arven m.m. skal ske efter svensk lov.

Reglerne betyder samtidig, at der som udgangspunkt ikke skal betales boafgift til den danske stat, når danskere med bopæl i Sverige dør.

Undtagelsen er dog her, hvis der indgår dansk ejendom eller virksomhed i boet. Men vælger boet at sælge ejendommen eller virksomheden i Danmark, slipper boet alligevel for at betale boafgift til Danmark af indtægten ved salget, fremgår det af brevkassesvaret.

Skribentmail: