INVESTERING, FINANSIERING, ERHVERVSEJENDOMME

Fornyelse af lån truer ejendomsmarkedet

Flag 12-10-10 ~Et minuts læsning · 199 ord

Hele det kommercielle ejendomsmarked i Europa og USA står over for, at en stor del af lånene i ejendommene skal fornys i 2011, 2012 og 2013. Det betyder, at ejerne skal ud at låne på et lånemarked, hvor det er blevet sværere at låne, og hvor myndighederne har strammet kontrollen på grund af finanskrisen.

Derfor vil ejerne af de kommercielle ejendomme få vanskeligt ved at forny deres lån. Vanskelighederne kommer især til at ramme Spanien, men de vil brede sig til England, USA og Irland, forudser Deutsche Bank Research.

Problemerne er allerede opstået i USA, hvor der ikke blev betalt lån og afdrag på syv pct. af erhvervsejendommene i juli 2010. I 2008 blev blot 1. pct. af lånene i de amerikanske erhvervsejendomme misligholdt.

Også i Tyskland skal en stor del af de kommercielle ejendomme genfinansieres i den kommende tid. Her er problemet først og fremmest, at de pågældende ejendomme ligger i områder, som ikke er attraktive, og det kan gå ud over handelsværdien.

Det er helt normalt, at det først for alvor sætter ind med konkurser og tvangsauktioner i ejendomsbranchen mellem et og to år, efter at bunden af en økonomisk krise er nået, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: