PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, ARVEFORHOLD

Arv fra udlandet kan være afgiftsfri

Flag 25-09-12 ~2 minutters læsning · 232 ord

En arv fra udlandet kan være afgiftsfri, selv om det er en dansker med bopæl i Danmark, der modtager arven. Ifølge brevkassesvaret gælder friheden for boafgift med følgende forbehold:

1) Den afdøde må ikke have såkaldt processuelt hjemting i Danmark. Det er tilfældet, hvis vedkommende ikke boede i Danmark. Hvis den pågældende ikke havde nogen kendt adresse, og vedkommende afgik ved døden i Danmark, så bliver Danmark hjemting.

2) Boet efter den afdøde - eller bare en del af det - må ikke være skiftebehandlet i Danmark.

3) Arven må ikke bestå af enten en ejendom eller en virksomhed, som ligger i Danmark. Gør den pågældende ting det, skal der betales boafgift til den danske stat af dem.

Spørgeren har bopæl i Andorra, og uanset hvor vedkommende dør, vil arven som udgangspunkt kunne tilfalde en eller flere arvinger i Danmark, uden at de skal betale boafgift af den, fremgår det af svaret.

Vælger spørgeren derimod at give nogle af sine værdier som gave til personer i Danmark, skal modtagerne derimod betale skat til Danmark. Ved gaver må heller ikke modtageren have hjemting i Danmark, hvis vedkommende vil undgå at betale gaveafgift til Danmark.

I et enkelt tilfælde skal der endda betales gaveafgift til den danske stat, selv om hverken giver eller modtager bor i landet. Det gælder, hvis gaven er en ejendom eller en virksomhed beliggende i Danmark, fremgår det af brevkassesvaret.

Skribentmail: