GENERELLE, FORHOLD, JURA, REGLER, UDSTATIONERING

Indsend selvangivelse kort efter flytning til udlandet

Flag 24-01-02 ~Et minuts læsning · 49 ord

Hvis man flytter fra Danmark og ikke længere er fuld skattepligtig til landet, skal der indsendes en selvangivelse til skattevæsenet senest inden udløbet af efterfølgende måned regnet fra fraflytningstidspunktet med mindre, der anmodes om udsættelse, fremgår det af en kommentar fra skattekonsulent Claus Kirkeby Olsen fra Deloitte & Touche.

Skribentmail: