SOCIAL, SUNDHED, JURA, REGLER, FOLKEPENSION

Længere ophold i udlandet betyder lavere brøkpension

Flag 16-07-17 ~2 minutters læsning · 234 ord

Hvis du opholder dig igennem en årrække i udlandet i løbet af dit arbejdsliv, risikerer du at få skåret i din folkepension. Det er resultatet af en aftale, som den danske regering har indgået med Dansk Folkeparti.

Ændringen berører den såkaldte brøkpension, som hidtil har givet alle danskere ret til fuld folkepension, hvis de har levet i Danmark i 40 år, efter at de er fyldt 15 år. Denne regel ændres fra 1-7-18 til, at man skal have levet 910 af sit liv i Danmark siden sin 15-års fødselsdag for at få fuld folkepension. Opfyldes dette ikke, skæres der forholdsmæssigt i folkepensionen.

Den nye brøk i brøkpensionen betyder f.eks., at en person, som i dag er 37 år, og som satser på at gå på folkepension som 72-årig, mister sin fulde folkepension efter 5 år i udlandet. Med de nuværende regler kan den pågældende opholde sig i udlandet i 17 år, inden der skæres i folkepensionen. Danskere, der har været udstationeret for virksomheder, myndigheder eller forsvar undtages fra den nye regel.

Henrik Funder, formand for Djøf Privat, mener, at den nye regel straffer danskere, som i virkeligheden har været en gevinst for Danmark i kraft af den viden, som de har høstet i udlandet. Kim Nøhr Skibsted, kommunikationsdirektør i Grundfos, betegner ifølge artiklen den nye regel som «et forkert signal» at sende til danskere, der påtænker at hente erfaringer fra et job i udlandet.

Skribentmail: