SOCIAL, SUNDHED, JURA, REGLER, FOLKEPENSION

Nye pensionsregler et år forsinket

Flag 10-05-08 ~2 minutters læsning · 287 ord

Nye - og lempeligere - regler for at tage sin danske folkepension med til USA skulle være trådt i kraft allerede i 2007. De er imellemtiden blevet et år forsinket og ventes nu først at træde i kraft 1-10-2008.

Reglerne er en del af en overenskomst om social sikring mellem USA og Danmark, som socialminister Eva Kjer Hansen og den amerikanske ambassadør i Danmark, James P. Cain, underskrev den 13-6-2007. Præsident George W. Bush underskrev aftalen den 28-2-2008, og lige nu er den genstand for udvalgsbehandling i både Repræsentanternes Hus og Senatet.

Udsættelsen skyldes ikke modstand mod aftalen men derimod de almindelige frister og behandlingstider i det amerikanske system, oplyser konsul Marilyn Rowdybush fra den ameriknaske ambassade i Danmark.

I øjeblikket kan danske statsborgere kun få deres danske folkepension med sig til USA, hvis de har boet mindst 30 år i Danmark i alderen fra 15 år og frem til pensionsalderen. Aftalen betyder, at danske statsborgere kan tage deres optjente folkepension med til USA. Hvis de slår sig ned på den anden side af dammen, er det dog kun grundbeløbet og ikke pensionstillæget, der kan tages med.

Samtidig kan dansk statsborgere - selv om de ikke opfylder de normale betingelser for ventetid - få ret til amerikansk social pension, hvis de har betalt bidrag til en amerikansk pensionsforsikring.

Endelig betyder aftalen, at danskere, som er udstationeret i USA, slipper for at skulle betale bidrag til den danske pension og til amerikansk social security på samme tid. De vil, når aftalen træder i kraft, høre under dansk lovgivning.

Alt i alt vil aftalen skabe et boom i antallet af danskere, der vælger at tilbringe deres otium i USA, forudser Leif Hedegaard, juridisk rådgiver i Ældre Sagen, ifølge artiklen.

Skribentmail: