VIRKSOMHED, SKATTER, AFGIFTER, VIRKSOMHEDSETABLERING

Dom stopper havelågeskat på firmaer

Flag 10-12-11 ~2 minutters læsning · 217 ord

Det er ikke lovligt for EU-landenes skattevæsener at beskatte potentielle kapitalgevinster på landegrænsen. Det fastslår en dom, som EF-Domstolen har afsagt den 29-11-2011.

Sagen handler om det, man kunne kalde havelåge-skat på firmaer, der flytter til et andet land inden for EU. Det hollandsk anpartsselskab National Grid Indus valgte i år 2000 at flytte sit hovedsæde til London. Samtidig havde selskabet et urealiseret krav mod et engelsk firma.

Firmaer er ifølge dobbeltbeskatningsaftalen mellem Nederland og England fuldt skattepligtige i det land, som deres hovedsæde ligger i. På den baggrund ville den hollandske stat gøre skatteregnskabet op ved flytningen, og i den forbindelse ønskede staten at opkræve skat for en ikke realiseret valutagevinst på tilgodehavendet, som flytningen havde givet firmaet, fordi kurserne mellem de to landes valutaer havde ændret sig.

Skattekravet fra den hollandske stat blev bakket op af 10 lande - herunder Danmark, som mente, at havelåge-skatten var i overensstemmelse med EU-retten. Men det hollandske firma vandt altså sagen. EF-Domstolen lagde - som firmaet - vægt på, at der er fri ret til at etablere firmaer i EU’s lande. Derfor må den hollandske stat - og andre EU-lande - ikke beskatte den ureliserede kapitalgevinst, når et firma flytter til et andet EU-land. Beskatningen må først finde sted, når firmaet realiserer gevinsten, fremgår det ifølge artiklen af EU-dommen.

Skribentmail: