SOCIAL, SUNDHED, VALGFRIHED, HOSPITALER

Ventelisten kan i visse tilfælde skiftes ud med behandling i et andet EU-land

Flag 25-12-14 ~2 minutters læsning · 243 ord

Hvis du har stået for længe på en venteliste til en sygehusbehandling, eller behandlingen ikke kan foregå på betryggende vis i dit bopælsland, så har du ret til at blive behandet i et andet EU-land. Og behandlingen kommer ikke til at koste dig noget. Det er nemlig dit bopælsland, som hænger på regningen.

Retten til - og betingelserne for at få - sygehusbehandling i et andet EU-land er slået fast af EF-domstolen, og det er første gang, at domstolen udtaler sig om ret til sundhedsydelser i andre EU-lande, når ens eget land ikke kan levere varen.

Sagen drejer sig om den rumænske kvinde fru Petru, som ikke var tilfreds med en hjerteoperation, som hun kunne få på hospitalet i Timisoara i Rumænien. I stedet tog hun til Tyskland og fik lavet det nødvendige indgreb for EUR 17.714,70. Inden afrejsen havde fru Petru anmodet den rumænske sygesikring om at få refunderet udgiften til operationen i Tyskland, men svaret var nej.

Sagen er nu havnet i EF-domstolen, som dog ikke udtaler sig om, hvorvidt den rumænske stat skal hoste op med pengene til fru Petru. Det springende punkt er, om et eller andet rumænsk hospital kunne have nået at udføre operationen inden for den frist på tre måneder, som fru Petrus læge havde angivet. Til gengæld fastslår EF-domstolen ifølge artiklen, at mangel på læger og udstyr i et EU-land rent faktisk kan give ret til betalt behandling i et andet EU-land, hvor mulighederne er bedre.

Skribentmail: