SOCIAL, SUNDHED, STATISTIK, FOLKEPENSION, FØRTIDSPENSION

Dobbelt så mange danskere modtager pension i udlandet

Flag 10-08-12 ~Et minuts læsning · 135 ord

46.090 danskere i udlandet fik i 2011 tilsendt deres folke- eller førtidspension fra Danmark. Det er en fordobling på 10 år, efter som der i 2001 kun blev sendt pension til 21.169 udlandsdanskere, viser tal fra Pensionsstyrelsen.

83 pct. af modtagerne bor i et EU/EØS-land, og topscoreren er Sverige, som 13.450 danske pensionister er flyttet til.

I 2011 blev der overført i alt DKK 2 mia. i pension til danskere i udlandet, og heraf havde DKK 608,4 mio. kurs mod Sverige.

På de næste pladser som danske pensionist-magneter følger Tyskland, Norge og Spanien.

Der gælder en række begrænsninger, når danskere skal have deres pension med til udlandet. Pensionstillæg, bistands- eller plejetillæg, personlige tillæg og invaliditetsydelse kan f.eks. ikke udbetales til alle lande. Desuden skal folkepension, ATP og førtidspension beskattes i Danmark, fremgår det af artiklen.

Skribentmail:

Mere info: http://epn.dk/privat/pension/article4739246.ece