FORBRUG, GENERELT, ADVOKATER, MØBLER, LEDELSE

Svar til Garanti loven

Flag 13-08-12 ~Et minuts læsning · 202 ord

Der er ikke nogen ‘garantilov’, men der er en lov om beskyttelse af forbrugerens rettigheder. Dens regler minder i meget vid ustrækning om de danske, og det er da også EUs direktiv om forbrugerrettigheder, der er model for den.

Som udgangspunkt skal man meddele sælger, at varen lider af en mangel inden der er gået 30 dage efter levering.

Viser manglen sig først senere, som det er tilfældet her, hæfter sælger dog for mangler indtil 2 år efter at varen er overdraget til forbrugeren.

Det er sælger, der hæfter overfor forbrugeren og om det er ham selv eller en anden, som er skyld i manglen, er fuldstændig ligegyldigt.

Når der er reklameret rettidigt (som der tilsyneladende er her), har forbrugeren ret til at hæve købet, forlange ombytning, gratis udbedring eller nedslag i prisen.

Afhængigt af, hvor dyre møblerne er, vil jeg foreslå din bekendt at få en advokat til at skrive til forhandleren, at han hæver købet i hht. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN, art. 4, og kræver købesummen retur. Breve fra advokater har ofte en magisk virkning på modstræbende personer.

I betragtning af serviceniveauet hos den forhandler ville jeg nok vælge at købe møbler et andet sted, fremfor flere møbler fra samme.

Skribentmail: