BOLIG, GENERELT, ADVOKATER, EJENDOMME, LEJLIGHEDER, LEDELSE

Svar til Leif vedr. vandskade

Flag 28-04-11 ~Et minuts læsning · 196 ord

Rent juridisk er det ikke korrekt, at den øverste beboer hænger alene på vedligeholdelse af tag, men i praksis er det ofte præcis, som du oplever det.

Jo større ejendommen er, jo sværere vil det være at få gennemtrumfet reparationer af noget, der kun er et direkte problem for nogle få, og at få hævet aidat (vedligeholdelsesbidrag), så der er penge til det.

I flg. loven kan den øverste beboer mod at påtage sig vedligeholdelsen af taget alene, også få brugsretten til taget, dvs. indrette terrasse mv., men det kræver at de øvrige beboere accepterer det. I dit tilfælde bliver det nok lige så svært som at få dem med på at betale for vedligeholdelsen!

Jeg vil foreslå at du får et overslag på, hvad det kan koste at reparere taget og så tager stilling til om du hellere vil acceptere selv at stå for udgiften mod at få en tør lejlighed, eller om du vil sætte en advokat på sagen og få gennemtvunget at alle deltager i udgiften. Du kan næppe gennemtvinge at få brugsretten alene, men måske vil en ‘trussel’ om at få en advokat på kunne få renset øregangene hos jeres baskan

-)

Skribentmail: