BOLIG, JURA, REGLER, ADVOKATER, BÅDE, EJENDOMME, LEDELSE

Xpert-svar om lovligt byggeri

Flag UDLANDSXPERTERNE 26-01-13 ~2 minutters læsning · 221 ord

Spørgsmålet er lidt svært, da det nok er en advokat eller arkitekt, der skal give det korrekte svar, men her for du mit input. Beklager forsinkelsen - og godt Nytår! :-)

Det lovmæssige omkring en tilbygning, uanset materialevalg, vil jeg anbefale, at du kontakter den lokale kommune om. Alternativt kan du anvende en lokal spansk arkitekt eller advokat for at få afklaret de juridiske forhold.

Erfaringsmæssigt er der stor forskel på, hvordan sagerne håndteres fra kommune til kommune. Nogle kommuner har jævnligt en helikopter, der tager billeder af de enkelte ejendomme, og herefter sammenlignes der med de registrerede kvadratmeter og tilladte tilbygninger. Hvis beboere har udført ulovligt byggeri falder der både en bøde og påkrav om fjernelse. Hvis byggeriet kan lovliggøres, kan man betale bøden plus omkostninger til tilladelser og registreringer, og herefter vil tilbygningen få lov at blive stående og videresalg af ejendommen er ikke noget problem.

Vi ser nogle gange, at ejendomme har 10 - 20 år gamle tilbygninger, garager etc., der aldrig har været korrekt registrerede. I disse tilfælde kan ejendommene alligevel godt handles, enten ved at det registreres korrekt, eller at køber accepterer ejendommen som den er.

Ejendomme med direkte ulovligt byggeri kan hverken sælges eller belånes. Nogle banker giver dog lån svarende til de lovligt opførte kvadratmeter.

Kind regards / med venlig hilsen / saludos

Flemming

Skribentmail: