BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, ADVOKATER, BOPÆL, EJENDOMME, FERIEBOLIGER, GRUNDE, JORD, LEJLIGHEDER

Xpert-svar om at eje bolig i Danmark og udlandet samtidig

Flag UDLANDSXPERTERNE 09-07-09 ~Et minuts læsning · 148 ord

Der vil ikke indtræde fuld skattepligt til Danmark, hvis du køber fast ejendom i Danmark. Det er herudover tillige en forudsætning for indtræden af fuld skattepligt til Danmark, at der tages ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. Hermed forstås i administrativ praksis, at der ikke tages ophold i Danmark mere end tre måneder af gangen, eller et samlet ophold på 180 dage eller mere indenfor et tidsrum af 12 måneder, og hvor opholdene i Danmark ikke er nødvendiggjort af løbende eller regelmæssig personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

Derfor vil du kunne købe en lejlighed i København uden bopælspligt eller et sommerhus og benytte den til kortere varige ophold på grund af ferie og lignende, uden at der dermed indtræder fuld skattepligt til Danmark.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Advokat (H), LL.M. & HD(f)

Skribentmail: