BOLIG, KØB, SALG, ADVOKATER, EJENDOMME, GRUNDE, JORD, SKØDER, VILLAER

Xpert-svar om udlands huskøb med problemer

Flag UDLANDSXPERTERNE 03-07-09 ~5 minutters læsning · 899 ord

Tak for spørgsmålet. Det lyder som om din ven har været lidt ramt af «Murphy’s law» som jo siger at alt hvad der kan gå galt vil gå galt.

Jeg ser du skriver at man er nødsaget til at oprette et selskab når man køber ejendom i Thailand. Dette er ikke korrekt! Det var i tidligere tider således at man i stor udstrækning brugte at oprette selskaber til «private» huskøbere. Dette er det stadig nogle der gør, men langt det mest brugte er at lave det vi kalder «leasehold» Jeg har solgt alle «mine» huse på denne måde over de sidste 3,5 år. Alle er tilfredse (over 100 købere) og det er fordi vi i vores kontrakter tager højde for arvinger, evt. overflytning af jord til selskab (hvis køber ønsker dette) osv. Med andre ord er det med dette som med så meget andet

man skal kigge sig for og passe meget på med at stole blindt på nogle (heller ikke en advokat) når man køber hus og leaser jord i Thailand.

Leasehold betyder kort fortalt at man får 100 % ejerskab over huset, mens jorden er leaset i 30 år med ret til forlængelse i 30år og ret til en genforhandling om forlængelse i 30 år mere så man når 90 år. Dette bliver næppe aktuelt for nogle af mine kunder (eller deres arvinger) da der er fastsat i kontrakten at man som kunde til en hver til kan overflytte jorden til et andet firma eller en privat thai, hvilket betyder at leasen starter forfra. Dette vil der nok være nogle af mine kollegaer der er uenige i, men jeg har gensolgt flere huse, hvor men i den forbindelse er startet forfra på leasen og andre huse som er blevet flyttet over til en af ejeren udpeget person og igen starter leasen forfra, så det emne med om «leasehold» er 30 - 60 - 90 år er ikke så vigtigt bare man griber det rigtigt an og sørger for at papirarbejdet, og det er der en dansk seriøs agent/ udbyder kommer ind i billedet. Der er nogle ikke uvæsentlige ting at tage højde for om det er en «privat» thai eller et selskab der står for leasehold kontrakten (ejer jorden), men det bliver for kompliceret og langt at komme ind på her.

If. med «leasehold» vil jeg understrege at det er vigtigt at man får skødet udlevet hvor ejerne (selskab eller thai) står på forsiden, mens man er tinglyst som leasee på bagsiden. Det er vigtigt at man får det originale skøde, da ejeren ellers vil kunne optage lån i f.eks. banken med skødet som pantsætning. Jeg har kendskab til flere der sælger på leasehold, men uden at udlevere det originale skøde, også kan det blive meget problematisk for køberen senere.

Det kan nemt lade sig gøre at lave gode investeringer og købe lækre og fantastiske ejendomme i Thailand, men man bør i mine øjne altid involvere en dansk agent/ udbyder, som kan vise en «track record» og som ved hvad hvordan tingene foregår i Thailand. Jeg oplever tit fastboende danskere og andre som ytrer sig om hvordan regler osv. forholder sig! Dette er fint nok, og det er jo en hver persons ret at have en mening om tingene, men dette her er Thailand og den måde loven tolkes på er meget anderledes end vi er vandt til fra Danmark: Du behøver ikke bevæge dig mere end få kilometer fra en kommune til en anden så er der andre ting (regler) der gælder og nå så fastboende ytrer sig om deres oplevelser glemmer de ofte at der er i mange tilfælde er andre måder at gøre den samme ting på i Thailand selv om det er et og samme land.

Jeg har ikke baggrund eller indsigt nok til at kommenterer på hvad man hos SKAT i Danmark siger der er ret og rimeligt, men jeg ved at sørger din ven for at flytte jorden over til en «neutral» thai og laver en leasehold kontrakt skulle problemet være løst. Faktisk kan han ved at overdrage selskabet til thaierne som er med i selskabet lave det meget enkelt: Træd ud af selskabet og indgå en tinglyst leasehold aftale med samme og så burde der ikke være flere problemer i det. Det er klart at han igen skal huske på at lave tingene rigtigt og her er jeg gerne behjælpelig ved personligt fremmøde i Thailand.

Jeg vil dog her til slut alligevel «kloge» mig lidt på SKAT’s udregninger. Der lyder vandvittigt at din ven er sat i skat af en værdi ejendommen havde i 2007. Det forholder sig jo således at der er skattestop i Danmark og SKAT skal tilbage til 2001 hvor skattestoppe trådte i kraft. - Når nu han får tingene over på «leasehold» som han burde havde haft fra starten er det prisen i 2001 der er udgangspunktet for de 1 % i lejeværdi af egen bolig. Selv om ejendommen ikke var opført i 2001 kan SKAT finde frem til den værdi den ville have haft via allerede udarbejdede skemaer.

Jeg håber det bedste for jer i jeres sag. I er velkomne til at kontakte mig for yderligere drøftelse, men jeg kan ikke love at jeg svare promte da der på trods af finanskrise og andet stadig er folk der køber og huse og vil se «hvad der er på hylderne» :-)

De bedste hilsener,

Flemming Sorensen

Skribentmail: