BOLIG, KØB, SALG, ADVOKATER, BOLIGLÅN, BUREAUKRATI, EJENDOMME, EJENDOMSVÆRDISKAT, GRUNDE, JORD, ISENKRAM, IT, OBLIGATIONER, SKØDER

Køb of finansiering af ejendom i Grækenland

Flag 28-09-09 ~4 minutters læsning · 756 ord

Når du har valgt ejendommen som du vil købe

Når bolige er fundet skal den endelige pris forhandles og den totale købesum inklusiv omkostninger udregnes. Det er helt almindeligt, at der kan forhandles et afslag på op til 10% af den oprindelige pris. Omkostningerne ved huskøb er temmeligt høje i Grækenland. De væsentligste omkostninger er er:

Ejendomsskat i forbindelse med køb af ejendom i Grækenland

Normalt skal køber betale 10-11% skat af købesummen, som aftales i kontrakten, men for EU-borgere, som selv er bosiddende i Grækenland kan der blive tale om hel eller delvis fritagelse for denne skat, hvis der er tale om et førstegangskøb, og hvis ejendommen fungerer som egen bolig. Din præcise situation skattemæssigt bør du afklare med din advokat i forbindelse med handlen. Skatten udregnes af kontraktens købesum, som ofte er meget lavere end den faktisk aftalte købspris.

For at købe ejendom i Grækenland kræves det, at du har et ”skatte- identifikationsnummer” hos skattemyndighederne i Grækenland. Det kan du enten hente selv ved at henvende sig på skattekontoret eller med din advokats assistance.

Advokat til ejendomshandlen i Grækenland

Som køber er det din pligt at du lader dig repræsentere af en advokat. Du må så hurtigt som muligt i processen aftale med en advokat, at han skal hjælpe dig, så han kan tjekke om ejendommen er fri for hæftelser, kontrollere købskontrakten samt bistå med øvrig juridsk rådgivning. Advokatsalæret veksler en del og ligger typisk fra en til to procent af købesummen i kontrakten og helt op til fire procent. Hvis advokaten skal lave yderligere juridisk arbejde for dig som køber, skal du regne med flere advokatudgifter. Derfor er det vigtigt, at der på det første møde med dig og din advokat bliver aftalt en endelig pris og hvilke opgaver han skal klare for dig.

Græsk Notar

Alle ejendomshandler skal underskrives sammen med en notar der verificerer handlen og registrerer det nye ejerforhold. Notaren er også ofte den der udarbejder købsaftalen i samråd med sælgeren og dennes advokat, men køber er selv ansvarlig for at udpege den notar, der skal bruges, og køber bærer også omkostningerne som ligger på 1,2 procent af kontrakt-købesummen. Oven i skal lægges 0,5% til registreringen af det ændrede ejerforhold hos myndighederne i Grækenland.

Tilstandsrapport

Det er desværre ikke muligt at få udarbejdet en egentlig tilstandsrapport i Grækenland, som vi kender det fra Danmark. Men det er alligevel vigtigt at du som køber allierer dig men en dygtig ekspert, der kan hjælpe med at gennemgå ejendommen for eventuelle skader, fejl og mangler, og som kan rådgive omkring den generelle tilstand af boligen. Dette kan klares for mellem 200-500 Euro.

Finansieringsomkostninger

Størrelsen på finansieringsomkostninger kommer an på lånet og i hvilken bank det optages. Dog er den væsentligste omkostning den samme i alle græske banker. Gebyret til staten for registreringen af pantet til lånets sikkerhed ligger på 0,875 procent af købesummen. Bankerne registrerer oftest et pant der udgør 120-130% of lånebeløbet.

Hvis købesummen overføres fra Danmark, bør du sørge for at få modtagerbanken til at udstede en pink slip som gyldigt bevis for at købesummen er korrekt overført, sådan at man ikke senere risikerer at skulle betale indkomstskat af købesummen i Grækenland (primært for danskere bosiddende i Grækenland).

Finansiering i Grækanland

Konkurrence imellem de græske banker er meget hård og priserne er faktisk meget konkurrencedygtige sammenholdt med lån i Danmark. Hidtil har kun få banker været interesseret i at yde lån til danskere bosiddende udenfor Grækanland, men det er heldigvis nu ved at ændre sig. Danskere bosiddende i Grækenland kan låne på lige fod med grækerne, dog kan papirarbejdet i visse tilfælde være en del tungere i den situation.

Løbetiden for et bolig lån er maksimalt 40 år, og boliger kan generelt belånes op til 80%, men i nogle tilfælde helt op til 100%. Boliglån er enten med variable renter eller med fast rente for en kortere eller længere årrække. Lån optages typisk i EUR, men på grund af den noget lavere rente er lån i Svejtserfrank ved at vinde terræn. Lånene er ikke som du kender det i en kreditforening i Danmark, hvor det er baseret på obligationer: De minder mere om almindelige banklån med pant. Den største konkurrencefaktor er rentesatser, hvorfor flere og flere banker forsøger at vinde kunder ved at tilbyde en meget lav rente for de første 1-3 år af lånet, hvorefter renten kan ændre sig til et nærmere specificeret niveau defineret af banken. Man i den forbindelse passe på, da det ofte er forbundet med store udgifter at afdrage hurtigere eller at indfri lånet før tid.

Skribentmail: