GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET

En uge i Danmark og skattefælden klapper for nomade-danskere

Flag 22-01-22 ~2 minutters læsning · 284 ord

Udlandsdanskere, som ikke har nogen fast bopæl i udlandet, skal tage sig ekstra i agt for at gøre besøg i Danmark, hvis de helst vil være fri for at betale dansk skat. Selv om man forlader landet igen efter blot en uges ophold, tæller det ifølge Skatterådet som starten på et 6 måneders ophold i dronningeriget, og så betyder svipturen fuld skattepligt til Danmark.

Normalt bliver udlandsdanskere med fast bopæl i udlandet først ramt af fuld dansk skattepligt, hvis de opholder sig i Danmark i mere end 6 måneder. Men for «nomade-danskere» uden fast bopæl i udlandet skal der altså meget mindre til, før skattefar tager fat i baglommen. Det viser en afgørelse, som Skatterådet traf den 23-3-21.

Afgørelsen skete i en sag en en mandlig udlandsdansker, der havde sat sin danske lejlighed til salg for at leve et liv i forskellige lande. Samtidig ønskede han dog at tilbringe 3-4 måneder om året i Danmark for at passe to bestyrelsesposter, konsulentarbejde og holde vinsmagninger og studierejser med mere samt hotelferie.

I sådan en situation kan man godt slippe for at betale skat til Danmark, når man flytter fra landet. Men vender man tilbage og tilbringer f.eks. en uge inden for dronningerigets grænser, begynder skatte-taxametret igen at tikke, kommer Skatterådet frem til.

Skattepligten til Danmark opstår, selv om udlandsdanskeren i dette tilfælde ikke kommer i nærheden af at ramme de 6 måneders ophold i Danmark, som normalt er grænsen. Begrundelsen er, at nomade-danskeren ikke anses for at rejse tilbage til sit hjem, når vedkommende forlader Danmark igen. I stedet anses nomade-danskeren for at være på ferie i udlandet, og dermed sætter opholdet i udlandet ikke længere det danske skatte-taxameter i stå, fremgår det af brevkassesvaret.

Skribentmail: