BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET, FERIEBOLIGER

Godt sommerhus gjorde pilot skattepligtig til Danmark

Flag 28-12-18 ~2 minutters læsning · 259 ord

Hidtil har rådighed over et sommerhus i Danmark ikke i sig selv været nok til, at udlandsdanskere blev skattepligtige til Danmark. Praksis har hidtil været, at beboeren også skal udøve en vis mængde erhversaktivitet fra den pågældende bolig, før skattefar slår til.

Denne streg i sandet rokker en dom fra Østre Landsret den 8-11-18 ved. Her blev en dansk pilot med bopæl i Frankrig og sommerhus i Danmark dømt til dansk skattepligt, selv om han var pensioneret - og altså ikke kunne være erhvervsaktiv fra sit danske sommerhus.

Pilotens sommerhus var på 104 kvm og købt i 1964 for DKK 4,3 mio. Det var renoveret og rummede tre værelser, to badeværelser og et samlet rum med køkken og stue. Boligen var ikke egnet til beboelse om vindteren. Den var udstyret med elvarme, som gjorde opvarmningen dyr. Endelig havde ejeren fået installeret internet, som blev brugt i sommermånederne.

Sommerhuset var ikke godkendt som helårsbolig. Alligevel kom Østre Landsret frem til, at sommerhuset måtte sidestilles med en helårsbolig «i skatteretlig henseende» på grund af husets størrelse, stand og pris. Desuden lagde Landsretten vægt på, at piloten i en årrække havde opholdt sig 160-180 dage om året i Danmark, og at han kun havde lejet - ikke købt - en lejlighed i Frankrig.

At sommerhuse kan sidestilles med helårsboliger «i skattemæssig henseende» er ifølge brevkassesvaret en «ny terminologi». Desuden hæfter svaret sig ved, at beskaffenheden af en dansk sommerbolig nu kan gå ind og skubbe en udlandsdansker over stregen til dansk skattepligt, selv om 180 dages regel og andet ikke er overskredet.

Skribentmail: