BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET, FERIEBOLIGER

Blev skattepligtig i Danmark på grund af sommerhusregel

Flag 21-02-16 ~2 minutters læsning · 291 ord

En mandlig udlandsdansker har fået Landsskatterettens ord for, at han blev skattepligtig fra 2005 til 2007, fordi han fra juni 2004 levede op til planlovens regler om, at han - som pensionist - havde ret til at bruge sit sommerhus i Danmark som helårsbolig.

Danskeren var udvandret sammen med sin kone til Venezuela i 1972, hvorefter de i 1990 flyttede til Monaco. I 2008 flyttede de tilbage til Danmark. De to havde dog forinden tilbragt mere end tre måneder i sommerhuset i hvert af årene 2005, 2006 og 2007, og derfor opstod skattepligten til Danmark tre år tidligere, end manden havde forventet. Nemlig helt præcist den 21-4-2005, da parret tog hul på sit sommerophold i 2005.

Skat blev dog først opmærksom på forholdet langt senere. Også efter at de almindelige regler for forældelse var udløbet. Men Skat vurderede, at der var tale om forsætligt eller groft uagtsomt skattesvig, og derfor kunne man ifølge en særlig undtagelsesbestemmelse gå helt tilbage til 2005. På den baggrund ændrede Skat i marts 2013 mandens skatteansættelse for 2005-2007.

Landsskatteretten var dog uenig i, at skatteyderen havde udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Tværtimod mente retten, at det komplicerede samspil mellem planloven og pensionistreglerne var en undskyldende faktor. Derfor afviste retten, at Skat kunne se bort fra de almindelige regler om forældelse. Sagen var altså forældet ifølge Landsskatteretten, og dermed slap manden for videre tiltale.

Tilbage står dog stadig, at udlandsdanskere med sommerhus i Danmark kan risikere at blive skattepligtige i Danmark på grund af en regel i planloven, som intet har med skatteregler at gøre. Et ophold på mere end tre måneder i et sommerhus i Danmark kan således føre til et skattesmæk, og det vil formentlig komme bag på en del udlandsdanskere, vurderer skribenten i artiklen.

Skribentmail: