BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET, FERIEBOLIGER

Advarer om skattepligt ved helårssommerhuse

Flag 07-02-16 ~2 minutters læsning · 317 ord

Hvis du er udlandsdansker og har købt et sommerhus i Danmark, kan der være god grund til ekstra varsomhed, hvis du ikke ønsker at blive skattepligtig i Danmark. Sådan lyder advarslen fra højesteretsadvokat Tommy V. Christiansen.

Det har længe været sådan, at du som udlandsdansker kan blive skattepligtig i Danmark, hvis du for det første har anskaffet en bopæl i Danmark, og hvis du for det andet «tager ophold i landet». En kort ferie er ikke nok til, at der bliver «dømt» ophold - og dermed dansk skat. Men blot et par uger i Danmark, som ikke er ferie, kan udløse dansk skat.

Hvis du som udlandsdansker køber et sommerhus i Danmark, bliver det ikke betragtet, som at du dermed har anskaffet en bopæl i landet. Og Skatterådet har endda afgjort i marts 2013, at der ikke vanker dansk skat blot på grund at lidt arbejde i forbindelse med en ferie eller en weekend i det pågældende sommerhus.

Men denne streg i sandet mudres op af, at planloven giver danske pensionister ret til at benytte deres sommerhus som helårsbolig, når de har ejet det i otte år. Og grænsen udviskes endnu mere af, at regeringen netop nu arbejder på, at denne ret skal gælde fra første dag, en pensionist ejer et sommerhus i Danmark.

Dermed opstår der ifølge advokaten en gråzone for udlandsdanske pensionister, som har købt et sommerhus i Danmark. Hvis det nye forslag går igennem Folketinget, kan disse pensionister med ét blive ejere af en helårsbolig i Danmark. Dermed har de også automatisk fået en bopæl i landet, og så kommer skattepligten til Danmark pludselig meget tættere på.

Hvor tæt på, mener skribenten ikke, at der kan svares entydigt på i øjeblikket. Men han mener ifølge artiklen, bl.a. med henvisning til en afgørelse fra Skatterådet i 2014, at der er god grund til allerede inden vedtagelsen af den nye lov at slå alarm om problemet.

Skribentmail: