martin bekker henrichsen martin bekker henrichsen (43)

Kære Carl Jeg forstår, at der er tale om en pension, som du har oparbejdet ret til, som følge af din ansættelse på ...

Kære spørger Når man som udlandsdansker ejer sommerhus i Danmark, vil sommerhuset kunne anses som bopæl i ...

Kære Neptun Hvis du og din ægtefælle har oprettet gyldig ægtepagt om særeje på alt, hvad I hver især ejer under ...

Kære Birgit Jørgensen Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du spørger om, hvorvidt jeres fulde skattepligt til Danmark ...

Hej Kent Når du er fuldt dansk skattepligtig og har bolig i Danmark, vil du kun kunne komme ud af den fulde ...

Hej Steffen Bevares bopælen i Danmark er det udgangspunktet, at den fulde skattepligt til Danmark ikke ophører ved ...

Kære Karin Hvis du som udedansker køber et sommerhus i Danmark, bliver du begrænset skattepligtig til Danmark i ...

Der er pt. ingen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Spanien ...

Jeg forstår din mail således, at du/ I har haft bopæl i Spanien inden overgangstidspunktet i 2007, men at I som følge ...

Jeg forstår dit spørgsmål således, at din far er/var hjemmehørende i Danmark og at det er dig, der er bosiddende i ...

Kære Hanne Christensen Jeg går ud fra, at du er flyttet ud af Danmark inden november 2007 og dermed opfylder ...

Der gælder ikke noget krav om, at man minimum skal være fraflyttet Danmark i et år for at ens fulde skattepligt her til ...

Om du opfylder betingelserne for at være omfattet af den særlige overgangsregel for pensionister i Frankrig og Spanien, ...

Du oplyser, at du var bosat i Frankrig og modtog din tjenestemandspension inden overgangstidspunktet 28. november 2007 ...

Når I flytter fra Danmark for at bosætte jer i et andet land og ikke har bopæl til rådighed i Danmark, vil jeres fulde ...

Jeg går ud fra, at du hovedaktionær i ejendomsselskabet ...

Kære Ulla Hansen, Jeg går ud fra, at jeres fulde skattepligt til Danmark er ophørt ...

Da din kone har opnået dansk indfødsret fortabes denne ikke af, at I flytter til Malmø og bibeholder jeres job i ...

Såfremt du opgiver din bopæl og flytter til Spanien for at bo og arbejde, vil den fulde skattepligt til Danmark i ...

Så længe du har fast bopæl i Danmark, er du fuldt skattepligtig til Danmark ...

Det følger af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr ...

Genindtræden af din skattepligt til Danmark afhænger af, hvor længe du opholder dig her i landet, hvad du laver mens du ...

Hej Steen, Tak for dit spørgsmål ...

Hvis du henvender dig til den skifteret, hvor du var til møde og underskrev dokumentet, så kan de oplyse dig om, hvad ...