BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, ADVOKATER, BESKATNINGSRET, BOPÆL

Xpert-svar om permanent fraflytning

Flag UDLANDSXPERTERNE 25-12-15 ~2 minutters læsning · 278 ord

Kære Birgit Jørgensen

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du spørger om, hvorvidt jeres fulde skattepligt til Danmark ophører ved fraflytning fra landet i den situation, hvor I har solgt jeres helårs hus og i stedet købt en flexbolig.

Fuld skattepligt til Danmark ophører normalt fraflytning fra landet, når der ikke længere er bopæl til rådighed her i landet og det er hensigten varigt at fraflytte. Det er normalt sådan, at ejes der et sommerhus ved fraflytningen, så vil den fulde skattepligt ophøre alligevel. Men det kan variere alt efter karakteren af sommerhuset og om det er egnet til helårsbeboelse. Så det sikreste er, at fraflytte Danmark og så på et senere tidspunkt erhverve et sommerhus her. Såfremt der opnås flexboligtilladelse til et hus, hvor der ikke er bopælspligt, minder det på mange måder et sommerhus. Imidlertid kan den sommerhus-ligende status ved flexboligen ophøre på ejerens eget initiativ, henset hertil og da der ikke foreligger nogle offentliggjorte afgørelser herom, vil jeg anbefale, at såfremt I ønsker at købe en flexbolig inden fraflytning, så skal SKAT anmodes om et bindende svar forinden, som binder SKAT i de efterfølgende 5 år. Dette dels for at få en sikkerhed for at SKAT tiltræder, at flexboligen i forhold til reglerne om skattepligt sidestilles med et sommerhus, men også for at få en sikkerhed for, at SKAT er enig i, at skattepligten ophører ved fraflytning ud fra en vurdering af flexhusets karakter og egnethed til helårsbeboelse.

I er velkomne til at kontakte mig, så vil jeg – mod betaling af almindeligt honorar – tage kontakt til SKAT.

God jul og godt nytår

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Advokat (H), LL.M. & HD(f)

Skribentmail: