BOLIG, JURA, REGLER, ADVOKATER, ARVEFORHOLD, FERIEBOLIGER

Xpert-svar om skilsmisse og sommerhus i DK

Flag UDLANDSXPERTERNE 09-04-16 ~2 minutters læsning · 224 ord

Kære Neptun

Hvis du og din ægtefælle har oprettet gyldig ægtepagt om særeje på alt, hvad I hver især ejer under ægteskabet, kan I - efter dansk ret - som udgangspunkt beholde jeres særeje ved separation eller skilsmisse uden at skulle dele dette med den anden ægtefælle.

Da sommerhuset er købt af dig, vil det derfor sandsynligvis være omfattet af dit særeje. Din ægtefælle kan eventuelt have et krav mod dig for så vidt angår det lån, som hun ydede i forbindelse med købet af sommerhuset. Jeg kan ikke ud fra dit spørgsmål se, hvem der har betalt drifts- og vedligeholdelsesudgifter på huset. Hvis du og din ægtefælle har været fælles herom, kan dette muligvis medføre yderligere krav.

Da du er gift med en EU-statsborger, kan jeg - afhængig af jeres situation - ikke udelukke, at jeres formueordning kan være underlagt udenlansk ret.

Jeg vil foreslå, at du kontakter mig, så jeg kan undersøge jeres særejeægtpagt og omstændighederne omkring købet af sommerhuset nærmere. Herved kan jeg fastslå om sommerhuset er omfattet af dit særeje. Endvidere kan jeg hjælpe dig med at vurdere, om din ægtefælle muligvis kan gøre krav gældende mod dig i tilfælde af separation eller skilsmisse, samt om dansk ret finder anvendelse på jeres formueordning.

Med venlig hilsen

Helene Vangsted Hoffmann - Advokat

Martin Bekker Henrichsen - Advokat (H), LL.M. & HD(f)

Skribentmail: