GENERELLE, FORHOLD, JURA, REGLER, ADVOKATER, GRUNDE, JORD

Xpert-svar om administrativ praksis

Flag UDLANDSXPERTERNE 24-03-10 ~Et minuts læsning · 103 ord

Det følger af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, at personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, bliver fuldt skattepligtige til Danmark. Og skattepligten regnes fra begyndelsen af opholdet her i landet. Der gælder herudover en særlig turistregel, hvorefter ophold op til 365 dage inden for en 2-års periode ikke vil føre til skattepligt til Danmark. Der kan supplerende om begge regelsæt henvises til Ligningsvejledningen D.A.1.2. http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=102240&vId=202804&i=2&action=open#i102240.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Advokat (H), LL.M. & HD(f)

Skribentmail: