GENERELLE, FORHOLD, JURA, REGLER, ADVOKATER, EJENDOMME, GRUNDE, JORD, RESTAURANTER, RÅDGIVNING

Xpert-svar om regler for ophold i Danmark

Flag UDLANDSXPERTERNE 16-12-09 ~2 minutters læsning · 347 ord

Kære Steen Mikkelsen,

Der vil ikke indtræde fuld skattepligt til Danmark, hvis du køber fast ejendom i Danmark. Det er herudover tillige en forudsætning for indtræden af fuld skattepligt til Danmark, at der tages ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. Hermed forstås i administrativ praksis, at der ikke tages ophold i Danmark mere end tre måneder af gangen, eller et samlet ophold på 180 dage eller mere indenfor et tidsrum af 12 måneder, og hvor opholdene i Danmark ikke er nødvendiggjort af løbende eller regelmæssig personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv. Det forhold, at din familie bor i Danmark kan imidlertid føre til at du anses for at have taget ophold her i landet. Til illustration kan nævnes, at Skatterådet i 2007 har besvaret en spørgsmål, der ligner dit – se det bindende svar SKM2007.353.SR. Det blev her anført, at der ikke indtræder fuld skattepligt for spørgeren, såfremt han midlertidigt opholdt sig hos sin familie i weekender og ferier i en bolig, de erhvervede i Danmark i 2005 efter at have boet en årrække i USA. Familien flyttede til Danmark 1. august 2006, og samme dato flyttede spørgeren til Belgien, hvor han arbejdede mandag til fredag. Såfremt spørgeren udførte arbejde under sine ophold i Danmark, ville den fulde skattepligt indtræde første gang, han arbejdede her. Spørgeren ville i givet fald blive anset for hjemmehørende i Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Belgien, idet hans eneste tilknytning til Belgien var arbejdet. Som det fremgår af svaret, var det en forudsætning for resultatet, at der var tale om en midlertidig løsning – såfremt der havde været tale om en mere varig løsning, ville resultatet nok have været det modsatte.

Selvom Skatterådets bindende svar giver en ledetråd for, hvornår skattepligten må forventes at indtræde, er det ikke muligt at komme med et sikkert bud på resultatet – hvis du gerne vil have vished om resultatet, bistår Skatteadvokaterne gerne med at indhente et bindende svar fra SKAT.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Advokat (H), LL.M. & HD(f)

Skribentmail: