JOB, SKATTER, AFGIFTER, ADVOKATER, LEDELSE, LEJLIGHEDER

Xpert-svar om at være ansat i Spanien og bo i Danmark

Flag UDLANDSXPERTERNE 13-03-10 ~Et minuts læsning · 202 ord

Genindtræden af din skattepligt til Danmark afhænger af, hvor længe du opholder dig her i landet, hvad du laver mens du er her og om du har bolig til rådighed.

Efter et oplyste stiller din spanske arbejdsgiver en lejlighed til rådighed for dig i Danmark. Lejligheden i sig selv medfører ikke, at skattepligten til indtræder automatisk. Dette skyldes, at det udover bopælen er en forudsætning for skattepligten, at der tages ophold i Danmark. Med ”ophold” forstås i administrativ praksis normalt dels et sammenhængende ophold i Danmark på mere end tre måneder og dels ophold, der sammenlagt udgør mere end 180 dage på årsbasis. Derudover kan der være risiko for dansk skattepligtig, hvis man under et ophold af kortere varighed end nævnt udfører erhvervsmæssigt/ indtægtsgivende arbejde.

Du skriver, at du designer markedsføringskampagner, mens du er i Danmark, og at du ikke mener, at der er tale om direkte indtægtsgivende arbejde. Umiddelbart tyder beskrivelsen af det du laver under dit ophold her i landet på, at der er en risiko for, at du vil blive anset som skattepligtig til Danmark. Det rækker for vidt, at lave en juridisk gennemgang heraf i dette svar.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Advokat (H), LL.M. & HD(f)

Skribentmail: