PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, OFFSHORE

Skatteministeren vil skærpe jagt på danske skattefuskere

Flag ARTIKEL 27-02-08 ~4 minutters læsning · 671 ord

Grebet strammes om massevis af velhavende danskere med skjulte formuer i udlandet. Nye oplysninger fra skattelyet Liechtenstein er nemlig ved at se dagens lys, og skatteminister Kristian Jensen (V) gør sig nu klar til en omfattende jagt på hemmelige danske formuer.

Udmeldingen kommer, efter at europæiske skattely som Liechtenstein og Schweiz de seneste uger for alvor er kommet på den politiske dagsorden. Skattedebatten er blusset op i hele Europa, fordi en meddeler fra Liechtenstein har skaffet oplysninger om hemmelige udenlandske formuer i lilleputstaten.

Tyskland og Storbritannien har bl.a. købt meddelerens ulovligt tilvejebragte liste med navne på udenlandske rigmænd med hemmelige formuer i Liechtenstein. Det har skabt debat om, hvorvidt de danske myndigheder bør forsøge at få fat på listen for at finde frem til skjulte danske formuer.

Skatteministeren har hidtil stået stejlt på, at det er uetisk aktivt at forsøge at få fat på den ulovligt tilvejebragte liste. Nu understreger ministeren imidlertid, at man forventer at benytte listen til at finde frem til skjulte danske formuer i Liechtenstein.

Kristian Jensen understreger nemlig, at beskatningsaftalen mellem Danmark og Tyskland understreger, at tyskerne uden anmodning skal videregive alle oplysninger til Danmark, der vedrører det danske skatteprovenu.

»Vi forventer klart, at tyskerne selv henvender sig med listen med oplysninger om bankkonti i Liechtenstein. Hvis vi får en sådan liste i hænderne, vil det indgå i kontrolindsatsen, og vi vil bruge den aktivt til at finde hemmeligholdte formuer,« siger Kristian Jensen til Berlingske Business.

Ministeren vil ikke spekulere i, hvad man gør, hvis tyskerne ikke selv henvender sig. Han har tidligere slået fast, at man ikke selv vil henvende sig til de tyske myndigheder for at få listen.

»Det er en hypotetisk situation. Hvis der er danskere på listen, siger aftalen med Tyskland, at de skal videregive oplysningerne til Danmark. Men jeg mener, at det er uetisk at betale for en sådan ulovlig tilvejebragt liste,« siger Kristian Jensen.

Han understreger, at »tilfældigt opståede lister« aldrig må blive det vigtigste redskab i jagten på formuer, der holdes skjult for skattevæsenet.

»Det vigtigste er et internationalt pres på lande som bl.a. Schweiz og Liechtenstein. Der er stadig et stykke vej at gå, men det går trods alt den rigtige vej. Det internationale pres virker lidt efter lidt,« siger Kristian Jensen.

Oppositionen i Folketinget mener, at skatteministeren skal bruge listen fra Liechtenstein, uanset om tyskerne selv henvender sig eller ej. Ministeren bør med andre ord aktivt sikre, at de danske myndigheder får adgang til de nye oplysninger.

»Det er helt afgørende, at skatteministeren bruger alle midler for at bekæmpe massiv skatteunddragelse. Det er kun de allerstørste unddragere, der benytter sig af skattely i Liechtenstein,« siger Socialdemokraternes skatteordfører, Nick Hækkerup.

I Tyskland understreger en talsmand for finansministeriet i Berlin til erhvervsavisen Financial Times, at man vil forsyne alle lande, som spørger, med oplysninger om formodede skattesnydere. Norge, Sverige og Finland skal allerede have udtrykt interesse i den CD-ROM, som det tyske efterretningsvæsen har købt for millioner af euro af en tidligere bankansat i Liechtenstein. Materialet viser navne og andre data på bl.a. tyskere, der har parkeret beløb i fyrstendømmet, formentlig uden om deres egne skattemyndigheder. Også borgere fra andre nationer optræder.

Tyske myndigheder har de seneste par uger ransaget kontorer og privatboliger hos mistænkte rundt om i forbundsrepublikken. Indtil nu er der dukket formuer, som kan være unddraget skattevæsenet, på mere end 200 millioner euro (1,5 mia. kr.) op, siger Hans-Ulrich Krück fra statsadvokaturen i Bochum, der har ledet slaget. 91 mistænkte har allerede tilstået, 72 har meldt sig selv og kan således regne med en mildere straf. De fleste sager er i München (34), fulgt af Hamburg (30), Stuttgart (24) og Frankfurt (17). Den første afsløring ramte chefen for Deutsche Post, Klaus

umwinkel.

Han skal have tilstået at have anbragt mere end ti millioner euro (75 mio. kr.) i Liechtenstein og således have snydt det tyske skattevæsen for én million euro (7,5 mio. kr.).

umwinkel er allerede fratrådt alle sine stillinger og hverv, herunder posten som bestyrelsesformand for Deutsche Telekom og en plads som menigt bestyrelsesmedlem i Lufthansa.