BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BOLIGKØB, EJENDOMSVÆRDISKAT

Svenske ødegårde undgår ekstra skat

Flag ARTIKEL 09-09-08 ~3 minutters læsning · 473 ord

Skatteminister Kristian Jensen (V) er på vej med en solid håndsrækning til danskere, der ejer en ødegård i Sverige. Med et nyt lovforslag vil Kristian Jensen forhindre, at danskerne kommer til at betale fuld skat af deres ødegårde i både Sverige og Danmark.

Når man ejer en ødegård i Sverige betaler man ejendomsskat af gården i Danmark og i Sverige, men man får et nedslag i den danske ejendomsskat for den skat, man allerede har betalt i Sverige. Problemet er, at fra og med 2008 har svenskerne lavet deres ejendomsskat om til en fastighedsafgift, og en sådan afgift er der efter de nuværende regler ikke fradrag for i den danske skat. Det betyder, at danskerne bliver dobbeltbeskattet af deres ødegårde, hvis ikke regeringen griber ind.

»Vi kommer med lovforslaget, fordi den nye svenske ejendomsskat ikke falder ind under de aftaler, vi normalt har. Den nye skat er låst fast uden at være afhængig af ejendommens værdi. Det er en slags stykskat, som vi på nuværende tidspunkt ikke giver et fradrag for i den danske skat. Det betyder, at hvis vi ikke gør noget, så vil skatten for danskere med svenske ødegårde stige betydeligt, selv om svenskerne med deres nye regler sætter skatten ned,« siger Kristian Jensen. Han understreger, at det nye forslag vil blive målrettet den nye svenske model.

»Forslaget vil træde i kraft fra begyndelsen af 2009, hvis Folketinget når at vedtage det. Det håber jeg, at vi kan få flertal for,« siger Kristian Jensen.

Ekstra provenu

De nye svenske regler betyder, at der bliver lagt et loft over ejendomsskatten, så der maksimalt skal betales 6.000 sv. kr pr. ejendom årligt i 2008. Ifølge Skat er der 20.000 svenske ødegårde, der er ejet af danskere. Der kan godt være flere ejere af hver ødegård. Alle danskere med svenske ødegårde vil få glæde af lovforslaget fra Kristian Jensen. Forslaget betyder, at danskerne får en uændret beskatning af deres svenske ødegårde.

Men de svenske regler er allerede trådt i kraft og med mindre den nye danske lovgivning får virkning fra i år, vil der være et enkelte år med dobbelt skat, påpeger senior tax manager KPMGs Øresundsgruppe Fredrik Lundgren.

Trods det roser Frederik Lundgren forslaget fra Kristian Jensen, da det fjerner dobbeltbeskatningen. Han påpeger samtidig, at i forhold til de gamle regler giver det mulighed for et ekstra provenu til den danske stat. Det skyldes, at med de gamle svenske regler var den ejendomsværdiskat, danskerne skulle betale i Sverige, mere eller mindre lig den skat, de skulle betale i Danmark. I praksis gik alle skattekronerne fra ødegårdene til den svenske stat.

Med de nye regler vil skatten af ejendomsværdien på op til SEK 800.000 som udgangspunkt tilfalde den svenske stat. Men hvis ejendomsværdien er højere end de 800.000 sv. kr. vil ejendomsskatten af den resterende del af værdien komme den danske statskasse til gode.