BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BOLIGKØB, EJENDOMSVÆRDISKAT

Minister kritiseres for smøleri med lovliggørelse

Flag 13-04-08 ~Et minuts læsning · 194 ord

Den danske skatteminister Kristian Jensen kritiseres skarpt for langsommelighed i sagen om den danske ejendomsværdiskat på boliger i udlandet. En skat som reelt er blevet underkendt af EF-domstolen, fordi det danske skattevæsen forskelsbehandler i skatteopkrævningen på danskeres ejendomme i Danmark og i udlandet.

Problemet er, at Skat opkræver ejendomsværdiskat på basis af handelsværdien af ejendomme i udlandet, mens ejendomsværdiskatten på danskeres ejendomme inden for rigets grænser holdes nede på 2001-2002-niveau af regeringens skattestop.

Kritikken kommer, efter at Skatterådet har valgt at lægge underkende Skats praksis i en sag om en ejendom i Sverige. Her valgte Skatterådet i stedet at udregne den danske ejendomsværdiskat på ejendommen med udgangspunkt i den svenske ejendomsvurdering fra 2002. Dermed fik den danske ejer med et pennestrøg reduceret sin årlige ejendomsværdiskat på ejendommen fra DKK 94.000 til DKK 29.000 om året.

Anne Kaptain, der er skattekonsulent i BDO Scanrevision, mener, at Skatterådet har lavet en skarp afgørelse i sagen, og at den må skyldes, at rådet ikke længere vil vente på, at Skatteministeriet finder ud af, hvordan de danske regler kan blive lovliggjort efter EU-dommen.

Det er meget kritisabelt, at skatteministeren ikke har taget affære, udtaler Anne Kaptain i artiklen.

Skribentmail: