BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, ADVOKATER, EJENDOMSVÆRDISKAT

Ejendomsværdiskat er DKK 76.225 højere i udlandet

Flag 26-02-08 ~2 minutters læsning · 238 ord

Hvis du køber en villa i Hellerup til DKK 5.495.000, skal du betale en given ejendomsværdiskat til det danske skattevæsen, men taksten er ikke steget siden 2002 på grund af det danske skattestop.

Bruger du som dansker i stedet det samme beløb på en bolig i udlandet, skal du betalt DKK 76.225 mere i ejendomsværdiskat, fordi skattestoppet ikke har virkning på boliger i udlandet.

Men det er en ulovlig forskelsbehandling af boliger i Danmark og i udlandet - og dermed imod princippet om kapitalens fri bevægelighed, fremgår det af en dom af EF-domstolen den 17-1-08.

Det danske skatteministerium overvejer netop nu, hvad det skal stille op med dommen. Særlig rådgiver Peter Høyer fra ministeriet forventer, at den danske lovgivning vil blive tilpasset til den nye dom i løbet af året.

Skatterådgiver Kirsten Cato Jensen fra AgroSkat mener, at det danske skattevæsen må udstrække skattestoppet til også at gælde ejendomsværdiskatten for de boliger, som danskere ejer i udlandet.

Advokat Henrik Stig Lauritsen fra Kromann Reumert går et skridt videre. Han mener slet ikke, at de danske regler kan opretholdes for boliger uden for EU. Altså f.eks. boliger i Tyrkiet. Desuden hælder han til den umiddelbare opfattelse, at dommen fjerner grundlaget for, at det danske skattevæsen overhovedet ikke har hjemmel til at opkræve ejendomsværdiskat af danskeres boliger i udlandet. Derfor bør de danskere, som har betalt ejendomsværdiskat af deres bolig i udlandet have deres penge tilbage, mener han ifølge artiklen.

Skribentmail: