BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, EJENDOMSVÆRDISKAT

Kan miste et års tilbagebetaling efter 1. maj

Flag 07-04-08 ~2 minutters læsning · 276 ord

Det gælder om at få klaget til Skat inden den 1. maj 2008, hvis du vil være helt sikker på at få tilbagebetalt ejendomsværdiskat for din bolig i udlandet tilbage fra 2004. Venter du til efter den 1. maj med at bede om genoptagelse af din skattesag, vil en evt. ændret skatteansættelse først få virkning fra 2005.

Sådan lyder rådet fra skatterådgiver Kirsten Cato Jensen fra AgroSkat i forbindelse med den verserende sag om EU-dommen fra 17. januar i år, som lægger en bombe under Skats opkrævning af ejendomsværdiskat på danskernes boliger i udlandet.

Skat opkærver nemlig ejendomsværdiskat af handelsværdien på ejendomme i udlandet, mens regeringens skattestop gælder ved opkrævningen af ejendomsværdiskat på ejendomme i Danmark. Den forskelsbehandling er ulovlig ifølge afgørelsen, som kommer fra EF-domstolen.

På den baggrund mener flere eksperter, at Skat skal betale al opkrævet ejendomsværdiskat fra udenlandske ejendomme tilbage, mens andre argumenterer for, at der skal ske en tilbagebetaling fra 20012002, da skattestoppet trådte i kraft.

Skattevæsenet overvejer netop for tiden, hvordan det skal bringe dansk lovgivning på området i overensstemmelse med EU-retten. Skattevæsenet vil senere på året komme med information om, hvor langt tilbage i tiden de berørte boligejere skal kunne få genoptaget deres skattesager. Denne frist vil gå mindst lige så langt tilbage som de frister, Kirsten Cato Jensen beretter om, mener Michael Bjørn Hansen, der er kontorchef i Skat.

Vælger Skat dog at tage ordet «mindst» helt bogstaveligt og holde sig til det mindste antal år, der kan blive tale om at genoptage skattesager for, da vil det tilsyneladende kunne spille en rolle, hvornår du evt. har valgt at klage til Skat. Sådan kan artiklen i hvert fald læses.

Skribentmail: