BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BOLIGKØB, REVISORER

Skatterådet giver solid rabat på svensk ejendom

Flag ARTIKEL 02-04-08 ~3 minutters læsning · 509 ord

Godt nyt til danskere, der har købt ejendom i Sverige. I en helt ny afgørelse slår Skatterådet fast, at skattestoppets loft over boligskatterne også gælder for boliger købt på den anden side af Øresund.

Skatterådet har dermed bestemt, at den danske praksis for beregning af ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme er i strid med EU-retten.

Revisorerne påpeger, at afgørelsen ligger fint i forlængelse af en nylig EU-dom, der slår fast, at en medlemsstat ikke må beskatte en udenlandsk bolig højere end en indenlandsk. Det har det danske skattevæsen gjort ulovligt siden skattestoppets indførelse i 2002.

Byge af sager

I den konkrete sag gav Skatterådets afgørelse en besparelse i ejendomsværdiskatten på næsten 65.000 kr.

Den pågældende person købte en ejendom i Sverige i 2005 for et beløb svarende til 5,146 mio. kr. Det vil give en ejendomsværdiskat på små 94.000 kr.

Men i Sverige har man et ejendomsvurderingssystem i stil med det danske, og Skatterådet har fundet frem til, at den pågældende person kun skal betale boligskatter på baggrund af vurderingen fra 2002, der er på 2,9 mio. danske kroner.

Med et slag skrumpede ejendomsværdiskatten derved ind til 29.000 kr.

»Det er glædeligt, at Skatterådet endelig bekræfter, at de danske regler for beregning af udenlandsk ejendomsværdiskat er i strid med EU-retten. Man kan forestille sig, at afgørelsen fra Skatterådet må kunne rejse en byge af genoptagelsessager på udenlandske ejendomme købt efter 1. januar 2001,« siger skattedirektør i Pricewaterhouse Coopers, Søren Bech.

Han påpeger, at fordi man i Sverige har et ejendomsværdisystem, der ligner det danske, er det ikke så svært at finde frem til værdierne tilbage til 2001 og 2002.

»Afgørelsen gælder for en svensk ejendom. Om den kan udstrækkes til at gælde for ejendomme i lande uden for EU eksempelvis Tyrkiet er usikkert. For de lande kan man jo ikke argumentere for, at diskrimineringen er EU-stridig,« siger Søren Bech.

Bagvendt måde

EU-dommen faldt tilbage i januar. Den handler om de tyske skatteregler, men den får også direkte konsekvenser i Danmark. Her i landet har ejendomsværdiskatten nemlig været frosset fast på 2002-niveauet for danske boliger, men ikke for udenlandske.

Det skal laves om på grund af EU-dommen, men foreløbig er der ikke kommet nogen konkrete initiativer fra skatteminister Kristian Jensen (V).

Det undrer man sig over i KPMG.

»Det er selvsagt også efter vores vurdering positivt, at der nu foreligger en bindende forhåndsbesked, hvorefter ejendomsværdiskattelovens bestemmelser om grundlaget for ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme anses for stridende mod EU regler,« siger skattepartner i KPMG, Erik V. Petersen.

»Det er måske en lidt bagvendt måde, myndighederne griber det an på. Skatteministeriet burde have taget fat i sagen og gennemført en lovændring, eller bør i hvert gøre det nu, i stedet for at den enkelte person tvinges til at selvangive med henvisning til det bindende svar,« siger Erik V. Petersen.

Han fremhæver, at der er et stort problem med hensyn til beviskrav for de personer, som gerne vil have genoptaget deres sager. Spørgsmålet er, om det er dem selv, der skal hente oplysninger om ejendomsværdierne for de udenlandske boliger, eller om skattemyndighederne gør det.