BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, EJENDOMSVÆRDISKAT

EU-dom gavner danske ferieboligejere

Flag ARTIKEL 21-02-08 ~3 minutters læsning · 507 ord

Godt nyt til alle danskere, der ejer en ejendom i udlandet. Skatteminister Kristian Jensen (V) vil bøje sig for en EU-dom og lave om på de danske regler for beskatning af ferieboliger i udlandet.

Derved er der udsigt til at danskere, der i årevis har fået opkrævet for meget i boligskat for deres bolig i udlandet, kan få deres penge tilbage. EU-dommen kom i slutningen af januar, og den slår fast, at Danmark ikke må diskriminere og opkræve højere ejendomsværdiskatter af udenlandske boliger end af danske.

Det sker i dag, fordi ejendomsværdiskatten på danske boliger på grund af skattestoppet er låst fast på 2001-niveauet plus fem procent eller 2002-niveauet. Det laveste tal gælder.

Men på udenlandske ejendomme er det handelsprisen, der betales skat af.

Det betyder, at en skatteyder, som køber et sommerhus i Danmark til måske tre mio. kr., kun skal betale skat af en gammel vurdering.

Et hus købt i Sverige til den samme pris, skal der betales langt mere i ejendomsværdiskat af. Det er en forkert fremgangsmåde.

»Dommen går ud på, at der skal være lighed mellem beskatningen af danske og udenlandske boliger. Vi kommer til at administrere de danske regler, så de ikke er i strid med EU-dommen. Om det direkte betyder, at vi skal lave den danske lovgivning om, ved vi ikke endnu. Men den danske praksis skal leve op til EU-lovgivningen,« siger Kristian Jensen.

Han erkender, at en række danskere kan have betalt for meget i ejendomsværdiskat.

»Det vil være tilfældet for nogle personer, og de skal i givet fald have deres penge tilbage. Men det er umuligt at sige, hvor mange det drejer sig om og hvor store beløb,« siger Kristian Jensen.

Kontrol fortsætter

Danskernes ejendomme i udlandet er for alvor kommet i søgelyset hos Skat gennem de senere år.

Det er et af de væsentligste fokusområder i Skats indsatsplan for 2008.

Det sker for at finde ud af, om danskere, der har købt en ejendom i udlandet, har skrevet det på deres selvangivelse.

Derved kan der foretages en ligning med hensyn til ejendomsværdiskat, lejeindtægter og avance ved boligsalg. Kristian Jensen understreger, at den kontrolindsats vil der ikke blive lavet om på.

»Det handler primært om at kontrollere, at folk med udenlandske ejendomme har registeret det på deres selvangivelse. Det skal de fortsat uanset dommen. Dommen får kun indflydelse på, hvilken ejendomsværdiskat vi opkræver af de udenlandske ejendomme,« siger Kristian Jensen.

Skattepartner i advokatfirmaet Kromann Reumert, Arne Møllin Ottosen, er meget enig med Kristian Jensen i, at det bliver vanskeligt for Skat at tage stilling til konkrete krav om tilbagebetalinger.

»De danske regler foretager en generel opdeling af beskatningen af danske og udenlandske ejendomme. Konsekvensen af at reglerne om udenlandske ejendomme er i strid med EU-retten synes at være, at denne del af de danske regler bliver uvirksomme,« siger Arne Møllin Ottosen.

»Herefter er der næppe i ejendomsværdiskatteloven nogen hjemmel til overhovedet at beskatte de udenlandske ejendomme. Fremadrettet bliver ministeriets udfordring at definere et beskatningsgrundlag for de udenlandske ejendomme, som svarer til beskatning af danske ejendomme,« siger Arne Møllin Ottosen.