BOLIG, JURA, REGLER, LEDELSE, LEJLIGHEDER, STEMMERET

Generalforsamlinger & Stemmer

Flag 12-03-13 ~2 minutters læsning · 314 ord

Foråret og tidlig sommer er højsæson for generalforsamlinger. Her træffes beslutninger for det kommende år, bestyrelser vælges og komplekset gør sig klar til sommeren.

Disse generalforsamlinger er engang i mellem ganske drabelige, da beboerne ikke altid er enige om hvem der skal lede komplekset, hvad der skal ske og hvem som skal gøre det.

Som regel afgøres disse uenigheder gennem afstemning. I den forbindelse er det vigtigt at kende til reglerne for afstemning, som beskrevet i lovgivningen omkring ejerforeninger i Tyrkiet.

Disse regler beskriver blandt andet hvor mange stemmer een enkelt person kan have, hvor mange fuldmagter een enkelt person kan bruge samt hvor stort et flertal skal være afhængig af hvilken beslutning, der skal tages.

Vær derfor altid opmærksom på at:

  • Een person kan maksimalt have 13 af det samlede antal gyldige stemmer.

  • Een person kan maksimalt have FULDMAGTER svarende til 5 PROCENT (procent, ikke styk) af det samlede antal totale stemmer og på generalforsamlingen kan vedkommende stemme med sine egne stemmer PLUS fuldmagterne, dog maksimalt totalt 13 af de gyldige stemmer.

Eksempel:

Et kompleks har 100 lejligheder, bygherre har 40 usolgte boliger. De resterende 60 lejligheder er individuelt ejet.

På generalforsamlingen er alle tilstede (bare for at gøre eksemplet let forståeligt).

Bygherre har fuldmagter fra 5 andre ejere. (det maksimale antal han kan have, da det som sagt er 5 procent af det samlede antal.).

Men når der skal stemmes, kan bygherre maksimalt stemme med totalt en 13. Det vil altså sige 33 stemmer. Han kan så enten vælge at bruge sine egne 33 stemmer, og kan således ikke bruge fuldmagterne. Eller han kan bruge sine 5 fuldmagter, og 28 af sine egne stemmer.

Reglerne er ganske tydeligt beskrevet i den tyrkiske lov om ejerforeninger, og det må anbefales at sætte sig godt ind i denne eller sikre sig at kompleksets administrator kender denne til bunds.

Held og lykke på forårets generalforsamlinger.

Skribentmail: