BOLIG, JURA, REGLER, ISENKRAM, LEJLIGHEDER, SKØDER, STEMMERET

Xpert-svar om stemmeflertal i ejerforening

Flag UDLANDSXPERTERNE 15-12-12 ~2 minutters læsning · 321 ord

Kære spørger,

Hermed svar på dine spørgsmål.

Afholdelse af generalforsamling på den først indkaldte dato:

Det er korrekt forstået at minimum 50 procent af beboerne skal være tilstede før at en generalforsamling kan afholdes på den først indkaldte dato.

Når de 50 procent udregnes, tæller alle stemmer for 1. Det vil i jeres tilfælde sige, (i fald vi forudsætter at der er at 112 stemmer som oplyst) at der skal 1122=56 stemmer til før en generalforsamling kan gennemføres.

I fald een ejer har 46 boliger, mangler der således 11 andre stemmer i fald en generalforsamling kan gennemføres.

Antal maksimale stemmer

Reglen om at een person/ firma blot kan have 13 af stemmerne er gældende ved alle typer af generalforsamlinger, lige meget om det er den først indkaldte, den anden indkaldte eller en eventuel ekstraordinær generalforsamling.

Eksempel: Til jeres generalforsamling findes 22 ejere med een stemme, samt personen med 46 boliger. På den sådan generalforsamling vil vedkommende med 46 boliger således blot kunne bruge 7 af sine stemmer, da han som oplyst maksimalt kan have 13 af stemmer.

Vær dog opmærksom på, at i fald hans 46 boliger juridisk set er ejet af forskellige familiemedlemmer eller forskellige firmaer, så regnes hver af disse personer/ firmaer som individuelle enheder, når reglen om maksimalt 13 af det totalt antel stemmer håndhæves.

Eller sagt på en anden måde: I fald skøderne på de omtalte 46 boliger er fordelt på ejerens kone, far, mor eller andre, så vil disse hver især kunne have maksimalt 13 af stemmerne. Det kan derfor godt betale sig at tjekke i hvis navn de opgældende skøder er tinglyst.

Du skriver i øvrigt at jeres kompleks består af 112 lejligheder samt 12 butikker, og at der således er totalt 112 stemmer. Uden at kende yderligere til jeres kompleks vil jeg umiddelbart sige at butikkerne også har en stemme, og at det samlede antal stemmer således er 124.

Med venlig hilsen

Bo Thygesen

Skribentmail: