GENERELLE, FORHOLD, JURA, REGLER, EJENDOMME, ISENKRAM, LEJLIGHEDER, SKØDER, STEMMERET

Fuldmagtsbegrænsningerne ved generalforsamling

Flag 04-12-13 ~Et minuts læsning · 79 ord

Ifølge tyrkisk ejerlejlighedslov artikel 31 er der følgende begrænsning PR PERSON for antal stemmer (inkl sin egen stemme hvis personen er ejer):

  • Max 5% af alle stemmeberettigede

  • Max to stemmer hvis ejendommen består af 40 eller færre lejligheder)

D.v.s. at hvis ejendommen består af 36 lejligheder og en af disse tilhører et par (med den ene eller begge på skødet) så kan den ene medbring én fuldmagt (to stemmer i alt inkl sin egen) og den anden to fuldmagter.

Skribentmail: