GENERELLE, FORHOLD, JURA, REGLER, ARVEFORHOLD, EJENDOMME, LEJLIGHEDER, SKØDER

Xpert-svar om arveregler

Flag UDLANDSXPERTERNE 04-05-13 ~2 minutters læsning · 287 ord

Det vil altid være klogt at lave testamente, når der er formue i mere end et land.

En ejendom, som ligger i Tyrkiet skal behandles efter de tyrkiske arveregler, som er anderledes end de danske. Der er ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo, og børns tvangsarv er større end i Danmark, mens ægtefællens er mindre. Det er dog ikke sådan, at ingen af de danske arvinger vil kunne arve ejendommen, hvis der ikke skrives testamente.

Hvis ejendommen er familiens bolig, dvs. hvis I er flyttet til Tyrkiet, vil den længstlevende ægtefælle have mulighed for at bevare den som sin bolig mod at give afkald på sin arveandel, således at børn/børnebørn først får rådighed over ejendommen ved længstlevendes død, eller når længstlevende giver afkald på sin ret til at bebo ejendommen.

Hvis den blot fungerer som ferielejlighed skal den skiftes, således at alle arvinger bliver ejere i forhold til deres arveandel.

Din mand kan ved testamente øge din arveandel til 58. Hvis jeres børn er myndige og det er dig, der bliver længstlevende, kan de enten på forhånd eller når det bliver aktuelt give arveafkald til fordel for dig, evt. mod en aftale om at lejligheden tilfalder dem efter din død, også selv om du evt. gifter dig igen senere.

Testamente bør oprettes som notartestamente. Hvis din mand kan tyrkisk, kan han diktere testamentet til notaren. Han kan også vælge at skrive testamentet på dansk og få en autoriseret oversætter til at oversætte det, og så aflevere det i underskrevet stand i en lukket konvolut til notaren, som så opbevarer det, evt sammen med aftalen om arveafkald, som også skal være underskrevet. Dokumenterne skal angive HVOR de er skrevet og HVORNÅR. Altså indeholde adresse og dato.

Skribentmail: