SOCIAL, SUNDHED, JURA, REGLER, BUREAUKRATI, BÅDE, INDREJSEREGLER, LØN, ARBEJDSFORHOLD

Xpert-svar om økonomisk sikkerhed for tyrkisk ægtefælle

Flag UDLANDSXPERTERNE 15-10-12 ~Et minuts læsning · 170 ord

Hidtil har myndighederne alene krævet, at den tyrkiske ægtefælle skrev under på at påtage sig forsørgelsen, og dokumenterede at have et job.

Nu er kravene strammet noget, således at den tyrkiske ægtefælle i alle tilfælde skal skrive under på at deltage i forsørgelsen. Den udenlandske ægtefælle eller den tyrkiske skal desuden dokumentere at råde over 500 US$/måned, der søges opholdstilladelse til, eller den tyrkiske ægtefælle skal fremvise ansættelsesbevis og lønsedler som dokumentation for at kunne forsørge både sig selv og ægtefællen.

I praksis vil det sige, at du fx skal kunne indsætte 12 x 500 US$ x 5 = 30.000 US$ (6.000 US$/år) hvis du vil søge til de maksimalt 5 år, du kan få ad gangen, eller din ægtefælle skal have et fast job og en indtægt på minimum ca. 2.000 TL/måned (2012 juli måneds indeks), hvis du ikke arbejder/ har formue. Har du job, er kravet at I tilsammen skal tjene ca. 2.000 TL/måned, så længe I kun er jer to.

Med venlig hilsen

Avukat, Doc.Dr. Ümit Gezder

Skribentmail: