GENERELLE, FORHOLD, JURA, REGLER, ADVOKATER, EJENDOMME, LEJLIGHEDER, SKØDER, ISENKRAM

Svar til Hvem ejer sin lejlighed i Tyrkiet når manden står alene på skødet

Flag 10-09-11 ~Et minuts læsning · 193 ord

Det korte svar er: det gør den, der står på skødet som ejer, og ingen anden.

Det gælder i øvrigt, ligegyldigt om ejendommen ligger i Danmark eller i Tyrkiet. Der er så blot nogle regler om, at hvis et ægtepar har den danske almindelige formueordning (dvs. ikke har lavet en ægtepagt om andet), så skal værdien af ejendommen evt. deles.

Man laver et regnskab over, hvad hver især ejer, og hvad hver især har af gæld. Den, der har større formue end gæld, skal dele overskuddet lige med den anden ægtefælle. Hvis overskuddet består i værdien af en fast ejendom, så er det ikke ejendommen som sådan, der skal deles, men værdien af den i kroner og øre.

Den, der har større gæld end formue, skal ikke dele noget.

Det kan i reglen anbefales, at hvis noget anskaffes i fællesskab, så føres begge parters navn på som ejer.

Hvis den part, der ikke står på skødet, har bidraget til købesummen/afdrag på lån, kan det komme på tale at kræve kompensation for dette. Hvis der er uenighed, kan det ikke kraftigt nok anbefales at hver part får sin egen advokat til at udrede trådene.

Skribentmail: