GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, MENNESKERETTIGHEDER

Skat gør udlæg i betaling til advokat

Flag 07-05-13 ~Et minuts læsning · 193 ord

En kvindelig dansk pensionist fra Monaco oplever netop nu, at Skat forsøger at få fat i DKK 200.000, som hun har betalt til sin danske advokat. Beløbet er betaling for, at advokaten kan forsvare hende…

…mod Skat.

Skattevæsenet besluttede i 2012 at kræve DKK 27 mio. af kvinden, men danskeren afviste kravet. Derpå valgte Skat at stævne hendes advokat for salæret ved Retten i Helsingør, hvor sagen kommer for til oktober.

Dansk Institut for Menneskerettigheder (DIM) mener, at Skat reelt forhindrer kvinden i at forsvare sig. Desuden mener instituttet, at Skats metode i den konkrete sag kan være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Ifølge konventionen skal alle have adgang til en retfærdig rettergang, og alle skal have mulighed for selv at vælge sin juridiske bistand under sagen.

Thomas Rønfeldt, lektor i skatteret ved Aalborg Universitet, mener ligefrem, at Skats fremgangsmåde kan være et smart forsøg på at hindre skatteborgerne i at få afprøvet de sager, som Skat rejser mod dem.

Sagen er så ekstraordinær, at brancheorganisationen Danske Advokater har besluttet at skride ind i retssagen for at fremlægge sine synspunkter. Det er aldrig før sket i organisationens historie, fremgår det af artiklen.

Skribentmail:

Mere info: http://jyllands-posten.dk/indland/ECE5417631/skat-pa-kant-med-menneskeretten/