BOLIG, JURA, REGLER, SKØDER

Svar til Til Maya ang. testamente

Flag 08-05-13 ~Et minuts læsning · 65 ord

Et dansk testamente vil kun være gyldigt i Tyrkiet i den udstrækning det ikke strider mod tyrkisk ret, og den regel gælder uanset om der er apostille på eller ej.

Testamentet og apostillen bør oversættes til tyrkisk, og man kan så lægge det i en konvolut og deponere det hos notaren (mod en afgift), og dermed sikre sig at det er tilgængeligt, når dødsfaldet anmeldes.

Skribentmail: