GENERELLE, FORHOLD, JURA, REGLER, GRUNDE, JORD, LEJLIGHEDER, SKØDER

Xpert-svar om lejlighed i Alanya

Flag UDLANDSXPERTERNE 25-02-14 ~2 minutters læsning · 270 ord

Kære spørger,

En bolig kan begæres solgt på tvangsauktion i fald der er blevet taget pant i boligen. Det kan for eksempel være banken, elselskabet eller private kreditorer som har taget pant i boligen. I fald du for eksempel har optaget et lån som du ikke betaler tilbage på som aftalt, og din bolig er stillet som pant/ garantistillelse for dette lån, så kan banken starte et tvangssalg af din bolig.

Det kan også være andre du skylder penge (butikker, elselskab, ejendomsskat etc), og som via en vundet inkassosag har fået optaget pant i din bolig.

I fald du har eller har haft udestående med enten banken eller andre, går jeg du fra at du er bekendt med dette.

Du skriver at ambassaden har oplyst dig om, at det kun er dig som ejer der kan begære en bolig tvangssolgt. Dette er desværre helt forkert, og jeg tror du og ambassaden har misforstået hinanden.

En bolig kan blive sat på tvangsauktion af kreditorer som har pant i denne. Det er ikke noget som du selv kan gøre. Som navnet tvangsauktion jo netop antyder, er det noget boligen tvinges på af andre.

Når en bolig sælges på tvangsauktion vil udgifter til kreditorer samt udgifter til tvangsauktionen blive fratrukket beløbet boligen sælges for, og det eventuelt overskydende beløb tilfalder dig som ejer.

I bund og grund foregår dette på samme måde som i Danmark.

I fald du fremsender en kopi af dit skøde, vil jeg meget gerne tjekke om din bolig nu også er solgt på tvangsauktion, under hvilke omstændigheder og i så fald til hvilken pris.

Med venlig hilsen

Bo Thygesen

Skribentmail: