BOLIG, KØB, SALG, ADVOKATER, EJENDOMME, GRUNDE, JORD, IT

Advodan & Troll-home informere

Flag 17-09-05 ~3 minutters læsning · 469 ord

Kommentar til artiklen i Børsen den 14.9.2005: Tyrkisk byggeskandale truer danske købere..

Artikel i dagbladet Børsen den 15. september 2005.

Børsen bringer under overskriften ”Tyrkisk byggeskandale truer danske købere” en historie om, at bygningsinspektører fra Regeringen i Ankara har stoppet nogle byggerier i kommunen Tosmur, der grænser op til Alanya.

Årsagen til de anførte stop angives at være, at der er givet byggetilladelser i strid med dels afstandsreglerne til havet, dels udnyttelsesgraden på den enkelte grund – at man har opført bygninger i for mange etager.

Fra TROLL-HOME har vi fået oplyst, at der var et interview i det lokale fjernsyn om temaet i går aftes, ligesom der også har været en artikel herom i dag i en af de lokale aviser. Borgmesteren erklærer sig uenig i kritikken, som han hævder skyldes en strid mellem ham og et byggefirma.

Vi har ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at vurdere, om der hold i kritikken, og hvor meget der måtte være om sagen. Det vil kun tiden kunne vise.

Vi har naturligvis interesseret os for, om det måtte have nogen betydning for vore to projekter i Tosmur, ORANGE GARDEN og PANORAMA GARDEN. Der er naturligvis blevet givet byggetilladelser på begge. Ingen af dem ligger i nogen kritisk afstand til havet. Med hensyn til den anden problemstilling, udnyttelsesgraden (hvor meget må der bygges på grunden), er det noget, der meget tydeligt kan læses ud af den officielle lokalplan for området, og som entreprenørerne har været meget opmærksomme på ved projektudarbejdelsen. Man kan relativt enkelt af lokalplanens talangivelser se afstand til skel og vej samt antallet af tilladte etager. Sidstnævnte afhænger af grundstørrelsen.

Vi har drøftet spørgsmålet med Eray Erdem – som også har talt med entreprenørerne om temaet i dag – og han præciserer, at den foreliggende sag ikke på nogen måde involverer vore to projekter. Her har man nøje fulgt gældende regler, som man som sagt har være fuldt opmærksomme på fra projektets start. Der er heller ikke tale om, at nogen myndighed har rettet henvendelse om de to byggerier.

Men bortset fra, at det selvfølgelig er trist, såfremt nogen dansker måtte komme i klemme i et af de stoppede projekter, så betragter vi reelt den foreliggende problemstilling som et sundhedstegn for Tyrkiet og byggeri dernede, at der fra centralt regeringshold er opmærksomhed rettet mod, at det skal være et samfund, der baserer sig på lov og orden. Dette synes vi i sig selv er uhyre positivt og tryghedsskabende. Det fremmer investeringslysten og dermed værdien af de faste ejendomme i Tyrkiet. Man har en glimrende byggelov og nu også et glimrende kontrolsystem.

Afslutningsvist skal vi bemærke, at Tyrkiet ikke er det eneste land, hvor sådanne problemer kan forekomme. Det har vi set i alle europæiske lande, herunder også herhjemme.

Vojens, den 14. september 2005

ADVODAN i Vojens

Bjarne Ditlevsen, advokat

Skribentmail: