BOLIG, KØB, SALG, ADVOKATER, EJENDOMME, INDREJSEREGLER, OVERSÆTTELSE, SKØDER

Troll-home & Advodan bolig udland informerer

Flag 30-03-06 ~3 minutters læsning · 471 ord

Endelig vedtagelse: Ministerielt cirkulære om skøde til danskere i Tyrkiet.

Generaldirektoratet for skøder og matrikler under det tyrkiske Ministerium for Boliger og Offentlige Arbejder har den 27. marts 2006 udstedt et cirkulære til distriktstinglysningskontorerne om danske statsborgeres ret til at erhverve skøde på bolig i Tyrkiet.

Cirkulæret er udstedt inden for rammerne af gensidighedsprincippet, og er udfærdiget i samarbejde med Udenrigsministeriet.

Det udtales, at danske statsborgere mod forevisning af en opholds- eller arbejdstilladelse på 6 måneder, kan erhverve en bolig (bopælsejendom). Ved køb af bolig nr. 2 kræves tilladelse.

…..

Det kan oplyses, at opholdstilladelse søges hos det lokale politi i Tyrkiet. Tilladelsen, der er en formsag, afleveres på tinglysningskontoret. Skødet sendes herefter over ministeriet inden tinglysningen sker. Der er indført en anslået ekspeditionstid på 1 måned.

Nedenfor en oversættelse af cirkulæret:

T.R.

MINISTERIET FOR BOLIGER OG OFFENTLIGE ARBEJDER

Præsidiet for Udlændingesager ved Generaldirektoratet for Skødning og Matrikler

Nummer: B.09.İ.TK.G.0.16.00.0.İ/350-DK-20007 Den 27/3/2006

Angående: Danske statsborgere

TIL DISTRIKTSKONTORERNE FOR SKØDNING OG MATRIKLER

Ref.: Cirkulære nummer B09İTKG0160001/350-35346-1617-20061 dateret den 20.01 2006

I forbindelse med erhvervelse af fast ejendom inden for rammerne af de principper der er anført i § 35 i Skødningslov nr. 2644, som er blevet revideret ved lov nr. 5444, er alle vore enheder blevet underrettet med vort cirkulære indeholdende de krav, der skal opfyldes i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom af statsborgere fra de lande, hvor det fuldstændige gensidighedsprincip med vort land iagttages, og de lande, hvor det ikke iagttages.

Det oplyses nu efter korrespondance med Udenrigsministeriet, at fysiske personer af dansk nationalitet, inden for gensidighedsprincippet og under iagttagelse de rammer loven afstikker, ved fremvisning af opholds- eller arbejdstilladelse på 6 måneder kan erhverve sig én bopælsejendom og endnu en bopælsejendom mod fremvisning af tilladelse fra kompetent myndighed sammen med opholds- eller arbejdstilladelsen.

Derfor:

Kravene i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom for en dansk statsborger, der fremviser dokument som bevis for opholds- eller arbejdstilladelse på 6 måneder i vort land, er at der, idet det er Centret der følger op på antallet af bopælsejendomme, rettes forespørgsel til Centret , idet dokumentationen for opholds- eller arbejdstilladelsen, som er indhentet hos guvernørkontoret, vedlægges. Drejer det sig om bopælsejendom nummer to, og eftersom vort generaldirektorat skal indhente tilladelsen fra kompetent myndighed i forbindelse med fremsendelse af ansøgning, med omtalte dokumentation vedlagt, hos Indenrigsministeriet, så skal alle ansøgninger fra danske statsborgere videresendes til Centret, hvorpå de ekspederes i overensstemmelse med det svar, der modtages.

Idet De hermed holdes underrettet, anmoder jeg indtrængende om, at man holder alle direktoraterne for skøde- og matrikelregistrering i Deres område informeret om denne skrivelse, og at man omhyggeligt sikrer sig, at sagsbehandlingen foregår inden for rammerne af de principper der er anført i denne skrivelse.

[underskrift]

Dr. Necdet Poyraz

Generaldirektør

Videresendes til:

Distriktsdirektoraterne

…….

Vojens, den 30. marts 2006

ADVODAN i Vojens

BOLIG UDLAND

Bjarne Ditlevsen, advokat

Skribentmail: